Nápověda: Jak vytvořit hru

Tvorba hry krok za krokem

Několik důležitých rad

Grafika hry

Základní rady a postupy

Vkládání grafických objektů
a animací do hry

Co ještě musíte vědět
o grafice hry

Nepřehlédněte

Praktické rady: Jak udělat...

FAQ: Často kladené otázky

Fórum tvůrců her

Grafika hry – základní rady a postupy

V každé hře vytvářené na tomto webu jsou použity dva druhy grafiky:

1) Pozadí - pozadí scén

2) Obrázky - vše ostatní

Příklad grafiky hry - s pozadím a obrázky.Příklady můžete vidět zde na obrázku. Číslem 1 je označeno pozadí. Ostatní čísla značí obrázky, konkrétně 2 – hlavní hrdina, 3 – zřícená budova, za kterou může hrdina projít (tato budova může být i součástí pozadí, musí ale existovat i jako samostatný grafický prvek – právě proto, aby za ní hrdina mohl projít), 4 – animované ohniště.

Jak grafiku vytvořit

Grafiku můžete vytvořit v libovolném grafickém editoru. Pokud používáte PC, pak lze kromě dobře známých komerčních programů použít třeba i PhotoPos ProGimp nebo Paint.Net (ten opravdu vřele doporučujeme, dobře umí 256barevné png), které jsou zdarma. Případně lze použít Inkscape pro vektorovou grafiku, kterou poté převedete do správné grafiky bitmapové (jpg nebo png). Pro některé hry se mohou jako pozadí hodit i upravené fotografie.

Pozadí scén

Pozadí scén tvoří základ každé scény. Je na něm vše, co má hráč na scéně vidět, kromě proměnlivých objektů. Součástí pozadí tedy nejsou předměty, které může hráč sebrat, nebo třeba animace. Pozadí scén má rozlišení 1280 x 720 bodů (pixelů; pixel má, jak je běžné, poměr stran 1:1) a má grafický formát jpg a maximální velikost 500 kB (0,5 MB).

Jak pozadí nahrávat

V editoru her zvolíte v menu položku Pozadí. U Soubory k nahrání zvolíte Procházet a poté označíte soubory (obrázky jpg) ve vašem počítači, které chcete nahrát. A potvrdíte. Jakmile jsou všechny obrázky pozadí nahrány, zobrazí se na stránce Pozadí. Poté ji můžete opustit nebo nahrát další obrázky pozadí. Pozadí zde můžete také přejmenovat nebo smazat.

Jak pozadí použít

Jakmile je pozadí nahráno, lze jej přiřadit k patřičným scénám, takzvaným lokacím hry. Více o tom najdete u popisu tvorby lokací, nyní jen toto: V menu Lokace u některé z lokací zvolíte Upravit (pokud žádná kromě testovací neexistuje, můžete ji vytvořit tlačítkem Vložit novou lokaci).

V editoru lokací se uprostřed ukáže hlavní menu, kde hned první volba nese název Pozadí. U ní ze seznamu vyberete pozadí pro tuto lokaci. Chvíli vyčkejte, než se volba automaticky uloží. Tím je pozadí pro danou lokaci použito.

Obrázky

Jak již bylo řečeno, obrázky je myšleno vše, co má hráč vidět, kromě pozadí. Tedy například jednotlivé kroky animací – předmětů i hlavního hrdiny, předměty k sebrání a podobně. V jednom obrázku může být více pod-obrázků; je například užitečné mít tam všechny kroky jedné animace. Nebo všechny předměty zobrazené v jedné scéně. Obrázky mohou mít jakékoli rozlišení, mají grafický formát png (doporučeno je 256 barev, mimo jiné kvůli úspoře paměti) a jejich maximální velikost je 500 kB (0,5 MB).

Při převodu obrázků do 256 barev postupujte opatrně, aby se významně nezhoršila jejich kvalita. Někdy může být užitečné omezit takzvaný dithering. V případě barevně náročných obrázků může být jediným vhodným řešením jejich ponechání v plných barvách.

Obrázky by měly být co nejmenší, nenechávejte v nich zbytečně velký nevyužitý prostor. Pokud je tedy v obrázku více pod-obrázků, dejte je co nejvíce k sobě! Doporučená maximální šířka/výška obrázku je 2000 pixelů, obyčejně by však měly být daleko menší. Při překročení uvedených rozměrů se zobrazí varování. I s většími obrázky může hra fungovat správně, ale bude možná zabírat zbytečně moc paměti telefonu/tabletu/počítače.

Ve většině případů jistě použijete průhlednost pozadí; bude tak viditelná jen skutečná kresba (figurky, předmětu), ne pozadí použité při jejím kreslení.

Vybrané rady ke kreslení předmětů k sebrání (pro zobrazení v inventoráři) najdete zde. Mějte prosím na paměti, že pro jeden předmět může existovat více obrázků - například jeden pro zobrazení ve scéně, druhý pro zobrazení v inventoráři a třetí pro zobrazení v jiné scéně.

Jak obrázky nahrávat

V editoru her zvolíte v menu položku Obrázky. U Soubory k nahrání zvolíte Procházet a poté označíte soubory (obrázky png) ve vašem počítači, které chcete nahrát. A potvrdíte. Jakmile jsou všechny obrázky nahrány, zobrazí se na stránce Obrázky. Poté ji můžete opustit, obrázky takzvaně Rozřezat, nebo nahrát další obrázky. Obrázky zde můžete také přejmenovat nebo smazat.

Jak a proč obrázky rozřezat

Řezání obrázků na pod-obrázky.Jak už bylo řečeno, v jednom obrázku může být více pod-obrázků. Volbou Rozřezat obrázek rozřežete právě na tyto pod-obrázky, abyste s nimi mohli později snáze pracovat. Na stránce Obrázky zvolte Rozřezat obrázek. Ukáže se obrázek v původní velikosti.

Nyní myší označte levý horní roh nějakého pod-obrázku (najeďte na něj a klikněte levým tlačítkem myši), chvíli vyčkejte na uložení, a poté učiňte totéž s pravým dolním rohem. Pomáhají vám v tom vodicí čáry vedoucí od kurzoru myši. Takto postupně označte všechny pod-obrázky.

Pokud chcete označení později upravit, vyberte nahoře ve volbě Upravit číslo pod-obrázku a roh, který chcete upravit (levý horní nebo pravý dolní), poté kliknutím do obrázku zrušte staré umístění příslušného rohu a druhým kliknutím označte roh nový. Nové označení se uloží.

Čísla pod-obrázků si můžete nechat zobrazit tlačítkem Ukázat/schovat čísla. Pokud vám nevyhovuje barva čar pro označování (například proto, že máte zvoleno tmavé pozadí), změňte ji tlačítkem Změnit barvu čar.

Nahoře vidíte ještě volbu pro změnu názvu a popisu obrázku. Tu nyní nepoužijete. Neslouží totiž k práci s grafikou, ale ke snadnému určení předmětů k sebrání.

Jak obrázky použít

I obrázky se, stejně jako pozadí, vkládají do jednotlivých scén/lokací. Pokud vkládáte animace hlavního hrdiny, použijete lokaci nazvanou Pro testování a společné animace. Pro všechny ostatní se pak používají ty lokace, kde budou obrázky ve hře použity.

Po vybrání lokace se pro vložení obrázků použije v hlavním menu buď tlačítko Přidej objekty na scénu, nebo Přidej anim. objekty na scénu. A to pro nehybné, nebo pro animované obrázky. Další podrobnosti najdete v kapitole Vkládání grafických objektů a animací.

Tip pro editor her

Pokud potřebujete pro svou práci obrázky v editoru her zvětšit, použijte běžnou funkci zvětšení ve svém internetovém prohlížeči. Obvykle lze zvětšovat stiskem kombinace kláves CTRL + a zmenšovat CTRL -, případně držet CTRL a otáčet scrollovacím kolečkem myši. Tato volba bývá rovněž dostupná v menu prohlížeče.