Nápověda: Jak vytvořit hru

Tvorba hry krok za krokem

Několik důležitých rad

Grafika hry

Základní rady a postupy

Vkládání grafických objektů
a animací do hry

Co ještě musíte vědět
o grafice hry

Nepřehlédněte

Praktické rady: Jak udělat...

FAQ: Často kladené otázky

Fórum tvůrců her

Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) a Zásady ochrany osobních údajů

Toto je smlouva mezi vámi, koncovým uživatelem, a námi, Bispiral, s.r.o, vydavatelem herního engine GameStylus a dalších GameStylus aplikací (našich produktů, Software).

Po dobu, kdy jste v souladu s podmínkami této dohody, vám poskytujeme omezenou, osobní, nevýhradní, nepřenosnou, celosvětovou a časově neomezenou licenci k provozování, zobrazování a používání Softwaru v zařízení. Nejsou-li tato omezení zakázána zákonem, souhlasíte, že nebudete:

  • analyzovat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet odhalit zdrojový kód Softwaru, datové struktury Softwaru nebo služby GameStylus.com, pokoušet se o to, nebo pomáhat při tom jiným osobám
  • měnit nebo se pokoušet měnit Software nebo datové struktury Softwaru

Software, data a služby jsou chráněny autorskými právy a dalšími zákony.

Věnujeme velké úsilí tomu, abychom vám poskytovali skvělý Software a služby. Jsou ale věci, které nemůžeme garantovat. V maximální možné míře povolené zákonem se výslovně zříkáme veškeré odpovědnosti za vady softwaru. Neposkytujeme žádné záruky, ať výslovné nebo předpokládané, o Softwaru a službách. Software a služby jsou poskytovány "tak, jak jsou". Protože některé země nedovolují výše uvedená zřeknutí se odpovědnosti, nebo jejich část, některá z těchto prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti, nebo jejich části, se na vás nemusí vztahovat.

Ochrana osobních údajů

Respektujeme právo na soukromí našich uživatelů. Náš software o vás neshromažďuje žádné osobní informace. Náš software může obsahovat odkazy na naše webové stránky - jejich pravidla ochrany osobních údajů můžete najít zde. V některém našem softwaru používáme reklamy, aktuálně AdMob od polečnosti Google. Zásady ochrany soukromí společnosti Google můžete nalézt zde.

Závěrečná prohlášení

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů mohou být průběžně revidovány. Prosíme, navštěvujte tuto stránku opakovaně, abyste byli stále informováni o změnách, které se mohou vztahovat i na vás.

Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů se řídí právem České republiky, s výjimkou konfliktů právních principů.